மார்ச் 2017

மார்ச் 2017

• 68-ஆவது குடியரசு தினவிழா

• உலக பொருளாதார மைய மாநாடு – 2017

• சரித்திர சாதனை படைத்த இஸ்ரோ

• TNUSRB இரண்டாம் நிலை காவலர், சிறைக்காவலர் மற்றும் தீயணைப்போர் பொதுத்தேர்வு – 2017 – வழிகாட்டி தொடர்

• வரலாற்றைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்: சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு

• TNPSC Group-I முதனிலைத் தேர்வு – 2017இன் அசல் வினாத்தாள் விடைகளுடன்

• நாகாலாந்தின் சிக்கல்

• அறிந்து கொள்ளுங்கள் : பேராழியியல்

• IBPS – வழிகாட்டித் தொடர்…

• சீர்திருத்தத்திற்கான நேரமிது

• டிரம்ப் அதிபரான பிறகு . . . .

• நடப்புக் கால நிகழ்வுகள்

• பொருளாதார ஆய்வறிக்கை – 2017-18

• மத்திய பட்ஜெட் 2017-18

• ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு : 2017 – வழிகாட்டித் தொடர்

• முக்கிய தினங்கள்

• சமீபத்திய செய்திகள் (கொள்குறிவகை வினா-விடைகள்)

  1. Send me PDF format monthly

  2. Sir i need exam master of this month (june-2017). Book is not available in shop so i need PDF formate of this month.

  3. Plz give pdf format

  4. Attention Required! | Cloudflare
    More info…

  5. Please let me know the procedure to buy exam master magazine for the month of Jan 2017to May 2017. Kindly mail me the procedure

  6. Sir. . I need Jan – may 2017 current affairs .. how can I get?

  7. Sir I need jan2017-november2017 exam master monthly pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *