பிளஸ்+2 வகுப்பு காலாண்டு தேர்வு கால அட்டவணை

பிளஸ்+2 வகுப்பு காலாண்டு தேர்வு கால அட்டவணை

பிளஸ்–2 தேர்வு விவரம்
செப்டம்பர்
11–ந் தேதி –தமிழ் முதல் தாள்.

12–ந் தேதி – தமிழ் 2–வது தாள்.

13–ந் தேதி – ஆங்கிலம் முதல் தாள்.

14–ந் தேதி – ஆங்கிலம் 2–வது தாள்.

15–ந் தேதி– உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு.

18–ந் தேதி– கணிதம், விலங்கியல், மைக்ரோ பயாலஜி, நீயூட்ரிஷியன் மற்றும் டயட்டிக்ஸ், நர்சிங், அரசியல் அறிவியல்.

19–ந் தேதி –கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ், இந்திய கலாசாரம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், உயிரி வேதியியல், சிறப்பு தமிழ், புள்ளியல்.

20–ந் தேதி – வணிகவியல், மனை அறிவியல், புவியியல்.

21–ந் தேதி – இயற்பியல், பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில் கல்வி தேர்வுகள்.

23–ந் தேதி – வேதியியல், அக்கவுண்டன்சி.

இந்த அட்டவணையின்படி தேர்வுகள் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *