June – 2017 Exam Master content

 • TNPSC குரூப்-IIA தேர்வு – ஓர் அறிமுகம்
 • கடந்த 20 வருடங்களில் நடைபெற்ற TNPSC குரூப் II தேர்வுகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட பாடவாரியான வினாக்கள்
 • புரிந்து கொள்வோம் வரலாறு – இந்திரா யுகம்
 • TNPSC குரூப் II தேர்வுகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட பாடவாரியான வினாக்கள்
 • அறிந்து கொள்வோம் – இந்தியாவின் இயற்கையமைப்பு
 • TNPSC குரூப் II தேர்வுகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட பாடவாரியான வினாக்கள்
 • தெற்காசிய செயற்கைக்கோள்
 • தெரிந்து கொள்வோம் – இந்தியாவின் தேசிய அடையாளங்கள்
 • TNPSC குரூப் I முதன்மைத் தேர்விற்கான சிறப்பு பகுதி
 • கொரிய தீபகற்பத்தில் சூழும் போர் மேகம்
 • முழு மதுவிலக்கு – ஒரு பார்வை
 • நடப்புக் கால நிகழ்வுகள்
 • இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர்கள் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் மே 2017
 • முக்கிய தினங்கள்
 • சமீபத்திய செய்திகள் (கொள்குறிவகை வினா-விடைகள்)

 Click Here to Download for June 2017 Exam Master Magazines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *