June – 2017 Exam Master content

 • TNPSC குரூப்-IIA தேர்வு – ஓர் அறிமுகம்
 • கடந்த 20 வருடங்களில் நடைபெற்ற TNPSC குரூப் II தேர்வுகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட பாடவாரியான வினாக்கள்
 • புரிந்து கொள்வோம் வரலாறு – இந்திரா யுகம்
 • TNPSC குரூப் II தேர்வுகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட பாடவாரியான வினாக்கள்
 • அறிந்து கொள்வோம் – இந்தியாவின் இயற்கையமைப்பு
 • TNPSC குரூப் II தேர்வுகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட பாடவாரியான வினாக்கள்
 • தெற்காசிய செயற்கைக்கோள்
 • தெரிந்து கொள்வோம் – இந்தியாவின் தேசிய அடையாளங்கள்
 • TNPSC குரூப் I முதன்மைத் தேர்விற்கான சிறப்பு பகுதி
 • கொரிய தீபகற்பத்தில் சூழும் போர் மேகம்
 • முழு மதுவிலக்கு – ஒரு பார்வை
 • நடப்புக் கால நிகழ்வுகள்
 • இரண்டாம் நிலை ஆண்/பெண் காவலர்கள் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் மே 2017
 • முக்கிய தினங்கள்
 • சமீபத்திய செய்திகள் (கொள்குறிவகை வினா-விடைகள்)

 Click Here to Download for June 2017 Exam Master Magazines

 1. We are unable to download the June 2017 Exam Master Magazines. Because the link is taking to some other advertisement page only.

 2. i need exam master pdf not able to download..pls help …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *