டிசம்பர் 2016

டிசம்பர் 2016

டிசம்பர் 2016

 • எட்டாவது பிரிக்ஸ் மாநாடு
 • பிம்ஸ்டெக் கூட்டமைப்பு
 • சட்டப்பேரவைக் குழுக்கள்
 • உலக வெப்பமயமாதலைத் தடுப்பதற்கான கிகாலி மாநாடு
 • TNPSC Group-I வழிகாட்டித்தொடர்
 • இரண்டாம் நிலை ஆண்-பெண் காவலர் தேர்வுக்கான சிறப்புப் பகுதி
 • TNPSC குரூப் IV தேர்வும் நமது Exam மாஸ்டரும்
 • TNPSC GROUP IV வினாத்தாள் – 2016 விளக்கமான விடைகளுடன்
 • `500, `1,000 ரூபாய் நோட்டுக்களைத் திரும்பப் பெறும் அரசின் நடவடிக்கை
  – ஒரு முழு அலசல்
 • ஐக்கிய நாடுகள் சபை
 • வரலாற்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள்: ஐரோப்பியரின் வருகை
 • அறிந்து கொள்ளுங்கள் : வளிமண்டலம்
 • நடப்புக் கால நிகழ்வுகள்
 • முக்கிய தினங்கள்
 • சமீபத்திய செய்திகள் (கொள்குறிவகை வினா-விடைகள்)
 • வங்கிப் பணித் தேர்வுகளுக்கான – வழிகாட்டித் தொடர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *