தினசரி வினாடி-வினா 22/08/2014

தினசரி வினாடி-வினா 22/08/2014

TNPSC தொடர்பான தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கென பிரத்யாகமாக இந்த வினாடி வினாடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வரும் வினாக்கள் பெரும்பாலும் அரசு தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்டிருக்கும் வினாக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

உங்கள் மதிப்பெண் :  

உங்கள் தரம் :  

சுராவின் TNPSC தேர்வுகளுக்கான அறிவுக்வுர்மை புத்தகங்கள்
தமிழ் 150 ரூபாய்
ஆங்கிலம் 160 ரூபாயில் கிடைக்கிறது.
புத்தகங்களை வாங்கிட கீழ்காணும் லிங்கினை கிளிக்
Click here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *