நவம்பர் 2016

நவம்பர் 2016

நவம்பர் 2016

 • உண்மையில் இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் நிலை என்ன . . ?
 • சிந்து நதிநீர் பங்கீட்டு ஒப்பந்தம்
 • கடந்த 15 வருடங்களில் நடைபெற்ற TNPSC Group – IV தேர்வுகளிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட பாடவாரியான வினா-விடைகள்
 • TNPSC Group-IV முக்கிய குறிப்புகள்
 • TNPSC Group-IV பயிற்சி வினாத்தாள் – III
 • இந்தியாவின் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தித்துறை
 • பொது பட்ஜெட்டுடன் இரயில்வே பட்ஜெட் இணைப்பு
 • உரி” தாக்குதலும் அதன் விளைவுகளும்
 • இந்திய அரசியலமைப்பு 100 முக்கிய வினாக்கள்
 • வரலாற்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள்
 • பணக்கொள்கைகளை திட்டமிடுவதற்கான புதிய குழு
 • தொடரும் காவிரி நதிநீர் சிக்கல்
 • அறிந்து கொள்ளுங்கள் : புவி உள்ளமைப்பு
 • நடப்புக் கால நிகழ்வுகள்
 • TNPSC Group-IV தேர்வில் நடப்புக்கால நிகழ்வுகள் பகுதியிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் வினாக்கள்
 • நோபல் பரிசு – 2016
 • முக்கிய தினங்கள்
 • சமீபத்திய செய்திகள் (கொள்குறிவகை வினா-விடைகள்)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of