தினசரி வினாடி-வினா 31/07/2015

தினசரி வினாடி-வினா 31/07/2015

TNPSC, UPSC, SSC, IBPS ஆகியவற்றால் நடத்த பெறும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பாடத்திட்டம் கொண்டு கேட்கப்படும் வினாக்கள், முந்தைய தேர்வு வினாக்கள் மற்றும் நடப்பு செய்திகள் தொடர்பான வினாக்கள் அடங்கிய வினாடி-வினாவில் வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தேர்விற்கான வினாக்கள் இடம்பெறும். வினாடி-வினா பகுதியில் பங்குபெற்று அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுபவர்களின் பெயர்கள் “வாகை சூடியவர்கள்” பட்டியலில் இடம்பெறும்,

[slickquiz id=267]