புதிய செய்திகள்

இதழ்கள்

 • item-thumbnail

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in December 2017

  ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள்-தேர்வு-4 (CCSE – IV) வழிகாட்டி படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் பொதுத் தமிழ் – புகழ் பெற்ற நூல்கள் மற்றும் நூலாசிரி...

 • item-thumbnail

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in November 2017

  Content :- நோபல் பரிசு 2017 குடியரசுத் தலைவர் இராம்நாத் கோவிந்தின் முதலாவது வெளிநாட்டுப் பயணம் நேர்முகத் தேர்வுகளை எதிர்கொள்வது எப்படி? சிவில் சர்வீசஸ...

 • item-thumbnail

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in October 2017

  Exam Master – October – 2017 நாட்டின் மிகப்பெரிய  சர்தார் சரோவர் அணை மத்திய அமைச்சரவையில் மாற்றம் நேர்முகத் தேர்வுகளை  எதிர்கொள்வது எப்படி...

கட்டுரைகள்

தினங்கள்

தினசரி வினாடி-வினா