செப்டம்பர் 2015

செப்டம்பர் 2015

அரசு தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கான எக்ஸாம் மாஸ்டர் மாத இதழுக்கு சந்தா செலுத்த கீழ்காணும் லிங்கில் உள்ள படிவத்தை நிரப்பி அனுப்பவும்.
Click here to download

1. ஆணவம்என்றசுமையைஇறக்கிவைத்துவாளைஏந்து!
2. காற்றாலையில்சூரியமின்சக்தி
3. தசாவதாரமெடுக்கும்இந்தியஅஞ்சல்துறை
4. ரிசர்வ்வங்கி – புதியஅமைப்பு
5. TNPSC Group – IIதேர்வு (ஒரிஜினல் வினாத்தாள் – 2015)
6. சாலைவிபத்துக்கள்
7. சுதேசித்தங்கம்…! இந்தியாவின் ’தங்க’ மானஆசை
8. ஒருங்கிணைந்தஅந்நியமுதலீட்டுக்கொள்கை
9. திறன்மிகுஇந்தியா(Skill India)
10. TNPSC Group-I தேர்வு-க்கான கணிதவியல்
11. நீங்களும்கடன்காரர்தான்…!
12. டி.என்.ஏ. அடையாளமசோதா(D.N.A. Profiling Bill)
13. நம்பிதாமகரைஇழந்துவிட்டோம்
14. TNPSC-தேர்வுகளுக்கான பொதுஅறிவு மாதிரி வினா-விடைகள்
15. அறிஞர்களும்சமுதாயத்தொண்டும்–அம்பேத்கர்
16. நடப்புநிகழ்வுகள்
17. விஸ்வரூபமெடுத்துள்ளவியாபம்
18. புலிகளின்எண்ணிக்கைஉயர்கிறது
19. ஜி.எஸ்.டி. – ஒருவரிஒரேவிலை…!
20. தமிழகமாவட்டங்கள்-கரூர், கன்னியாகுமரி
21. இந்தியாவில் 8.5 சதவீதமக்கள்மட்டுமேபட்டதாரிகள்
22. தேசியநீரோட்டத்தில்இணையும் ’நாகா’ லாந்து
23. இந்தியமாநிலங்கள் – ஒடிசா, கர்நாடகா
24. குட்டிப்பையனையும், குண்டுஆளையும்மறந்துவிட்டதாஇவ்வுலகம்???
25. 2022-இல் மக்கள்தொகையில்உலகின்முதலிடம்பிடிக்கப்போகும்இந்தியா
26. வலுவடையும்சீன-ரஷ்யஉறவு
27. இந்தியாவின்தூய்மைநகரங்கள்
28. இந்தியநிர்வாகத்தில்பெண்களின்பங்கு