அக்டோபர் 2015

அக்டோபர் 2015

அரசு தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கான எக்ஸாம் மாஸ்டர் மாத இதழுக்கு சந்தா செலுத்த கீழ்காணும் லிங்கில் உள்ள படிவத்தை நிரப்பி அனுப்பவும்.
Click here to download

• அயோக்கியர்களைஅண்டவிடாதே
• வெற்றிபெற்றஜி.எஸ்.எல்.வி. டி-6
• மரணம்..தண்டனையா..? குற்றமா..!!
• வடமற்றும்தென்கொரியாவிற்கிடையேமீண்டும்போர்பதட்டம் – பனிப்போரின்எச்சம்
• மேற்குலகின்அகதிகள்பிரச்னை
• 11 புதியபேமெண்ட்வங்கிகள்
• இந்தியாவின்நலிந்தமாநிலங்கள்
• இந்தியா – பசிபிக்தீவுகள்ஒத்துழைப்புப்பேரவை
• விண்வெளிக்குப்பைகள்
• இந்தியாவின்மதஅடிப்படையிலானமக்கள்தொகைஅறிக்கை
• மாநிலங்களின்சிறப்புவகைஅந்தஸ்து
• தமிழகத்தின்சர்வதேசமுதலீட்டாளர்மாநாடு– 2015
• பிரதமரின்சுதந்திரதினவிழாஉரை
• TNPSC Group II மெயின்தேர்வில்எதிர்பார்க்கப்படும்கேள்விகள்
• இந்தியப்பிரதமரின்ஐக்கியஅரபுஅமீரகப்பயணம்
• தமிழகப்பொருளாதாரம் – வேகமானஆனால்நிலையில்லாவளர்ச்சி
• தமிழகத்திலிருந்துமற்றொருஜாம்பவான்
• ஒரேபதவி, ஒரேஓய்வூதியம்
• யுவானின்மதிப்புகுறைப்புசர்வதேசநாணயயுத்தத்தின்மறுதொடக்கமா?
• ஐ.நா. பாதுகாப்புக்குழு – மாற்றம்தேவை
• TNPSC Group – Iதேர்வுக்கானகணிதவியல்
• நடப்புநிகழ்வுகள்
• TNPSC- தேர்வுகளுக்கானபொதுஅறிவுமாதிரிவினா-விடைகள்
• மணிப்பூர்கலவரம்- ஏன்?