Sura`s Exam Master Monthly Magazine in January 2018

Sura`s Exam Master Monthly Magazine in January 2018

☆ ஆதார் ஒரு முழுமையான பார்வை   
☆ TNPSC CCSE – IV கணிதவியல் சிறப்புப் பகுதி   
☆ TNPSC Group- IV தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன் – 2013  
☆ TNPSC கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன் – 2014   
☆ TNPSC Group- IV தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன் – 2014 
☆ TNPSC கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன் – 2016   
☆ TNPSC Group- IV தேர்வு ஒரிஜினல் வினாத்தாள் விடைகளுடன் – 2016   
☆ ஜெருசலேம் பிரச்சனை அரபு-இஸ்ரேலிய சிக்கலின் மையப்புள்ளி  
☆ புவியியல் சில குறிப்புகள்    
☆ மாறிவரும் உலக அரசியல் நிலவரம்  
☆ தெரிந்து கொள்வோம் – சுதந்திரப் போராட்டத் தலைவர்கள்   
☆ சிவில் சர்வீசஸ் நேர்முகத்தேர்வு அனுபவம்-5  
☆ அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள்   
☆ இந்திய அரசியலமைப்பு-8   
☆ கணிப்பொறி மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம்-7   
☆ சுருக்க வழிமுறைகள்    
☆ அறிவியல் அறிவோம் – வேலை, திறன் மற்றும் ஆற்றல்   
☆ 15-ஆவது நிதிக்குழு   
☆ நடப்புக் கால நிகழ்வுகள் 
☆ இந்தியப் பொருளாதாரமும் தனியார் முதலீடும்    
☆ மாநாடு / கூட்டம்    
☆ இந்தியப் பெருங்கடல் புயல்கள் காலம் – 2017
☆ வலைதளம்/செயலிகள்    
☆ புதிதாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர்கள்  
☆ பயிற்சி ஒத்திகை    
☆ முக்கிய தினங்கள்    
☆ சமீபத்திய செய்திகள் (கொள்குறிவகை வினா-விடைகள்)  

  1. I want buy monthly magazine of exam master in tamil . I don’t know how to buy through online

    Reply

Leave a Reply to admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *