தினசரி வினாடி-வினா 13/08/2014

தினசரி வினாடி-வினா 13/08/2014

TNPSC தொடர்பான தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கென பிரத்யாகமாக இந்த வினாடி வினாடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் வரும் வினாக்கள் பெரும்பாலும் அரசு தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்டிருக்கும் வினாக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

உங்கள் மதிப்பெண் :  

உங்கள் தரம் :  

  1. போட்டித் தேர்வுகளை எழுதும் மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இது அமையும். இதனை தொடர்ந்து செயல்படுத்துங்கள்… வாழ்த்துகள்…

    Reply
  2. இது ஒரு நல்ல முயற்சி. என்னை போன்ற மாணவர்களுக்கு உதவும்.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *