இதழ்கள்

 • item-thumbnail

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in August 2018

  சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் முதல் வருடம் அமெரிக்க – சீன வர்த்தகப் போர் லோக் ஆயுக்தா – ஒரு முழு பார்வை தமிழக அரசின் வரவு – செலவு குறி...

 • item-thumbnail

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in July 2018

  தமிழகத்தில் போராட்டங்களும், தொழில் வளர்ச்சியும் TNPSC குரூப் II – சிறப்புப் பகுதி TNPSC முந்தைய தேர்வு வினாக்கள் 2017-18  (பொருளாதாரம்) TNPSC ஒர...

 • item-thumbnail

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in June 2018

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in June 2018 ஆளுநர் அவசியமா ? புதிய திட்டங்கள் – 2018 TNPSC தொழிலாளர்  நலத்துறை துணை ஆணையர் தேர்வு – ஒ...

கட்டுரைகள்

தினங்கள்

தினசரி வினாடி-வினா