இதழ்கள்

 • item-thumbnail

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in July 2019

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in July 2019 Click Here to Buy

 • item-thumbnail

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in Jun 2019

  துணைநிலை ஆளுநரின் அதிகாரம் தொடர்பான உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு – ஒரு பார்வை ஒடிஸாவை புரட்டிப்போட்ட ’பானி புயல்09 கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியில் இந...

 • item-thumbnail

  Sura`s Exam Master Monthly Magazine in May 2019

  விண்வெளி சவால்களை எதிர்கொள்ள தேவை ’’மிஷன் சக்தி அன்று முதல் இன்று வரை தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் நூற்றாண்டைக் கடந்த ஜாலியன்வாலாபாக் படுகொலை வங்கிகளுக்கு...

தினசரி வினாடி-வினா